<%@ Language = VBScript %> <% Option Explicit %> <% Option Explicit %>

CIMINNA (PA)

www.ciminna.eu
Storia, arte, tradizione, costume, usi, verde, sole.......
Documenti
oom:MemorieDocumenti1911.
 

Memorie e Documenti

Dr Vito Graziano
Pubblicato MCMXI

DOCUMENTI

 

1. Documento I. - 2. Documento II. - 3. Documento III - 4. Documento IV. - 5. Documento V - 6.Documento VI - 7. Documento VII -8. Documento VIII - 9. Documento IX - 10. Documento X - 11. DocumentoX I. - 12. Documento XII - 13. Documento XIII - 14. Documento XIV - 15. Documento XV .


Documento I :
Diploma di Re Carlo, col quale si ordina ai debitori di Obertino, canonico palermitano, di pagare le decime delle Terre di Vicari e dì Ciminna - (4 agosto in ind. 1275).

Karolus Dei gratia Rex Siciliae, etc.
Ex parte Obertini Canonici Ecclesiae Panormitanae fidelis nostri fuit nobis humiliter supplicatum ut cura ipse prebendam quam quodam Homodeus de Thermis eiusdem Ecclesiae Canonicus in Ecclesia ipsa obtinuit, fuerit olim in anno proximo praeterito primae indictionis auctoritate apostolica assecutus, et tam idem Homodeus, quam praedecessores sui eiusdem Ecclesiae Canonici, qui praebendam obtinuerunt eamdem ab antiquis Catholicorum Regum Siciliae temporibus usque ad haec felicia tempora nostra decimas victualium fructuum, et iurium aliorum terragii, et fructuum bestiarum, a feudariis tenentibus terras laboratorias et possessiones alias in territorio terrae Bicari, et Chiminni, ac omnibus aliis in territorio dictarum terrarum laborantibus ratione ipsius praebendae percipere consueverint annis singulis et habere, exiberi sibi huiusmodi decimas ab eisdem prò annis proximis praeteritis secundae et presentis tertiae indictionis, prò quibus ut asserii, nondum percepii easdem, de benignitate regia mandaremus; ideoque fidelitati tuae precipiendo mandamus, qualenus si nolorium sit quod dictus Homodeus, et praedecessores eius hiusumodi decimas perceperint, el habuerinl ul esl dicium, eas eidem Oberlino, vel cerio Nuncio suo prò eo praesenies libi lileras assignanli prò praediclis annis secundae el leriiae indiclionis praeseniis, si nondum percepii easdem, prout consuetum esl hactenus, ab omnibus supradictis lenenlibus terras, et possessiones alias laboralorias in territorio diclae lerrae Biccari, el Chiminnae, ac aliis laboranlibus, el eorum animalia duceniibus ad pascua in eisdem integraliter facias exibere, ipsos ad eum cohercione qua convenil, compulsurus, iure nosiro in omnibus semper salvo. Dalum apud Lacuna Pensutae per Magistrum Guillelmum de Forumvilla Praepositum Ecclesiae Sancii Amati Duacensis Regni Siciliae Vice Cancellarii anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo quinto, quarto Augusti tertiae indictionis, Regni nostri anno undecimo. Ut autem de predictis originalibus literis regiis ad ipsius cautelam, et fidem ex ipsis apud omnes plenariam faciendam praesens publicum scriptum exinde factum est per manus mei praedicti Notarii meo solito signo, subscriptione nostri qui supra ludicis, et subscriptorum testium subscriptionibus roboratum. Actum Panormianno, mense, die et indictione praemissis.
Ego Bartholomeus de Caronia publicus civitatis Panormi Notarius praedictas originales regias literas, ut supra dictum est, vidi legi, et praesens scriptum publicum transumptum ex ipsis originalibus literis rogatus scripsi, et meo solito signavi.

(Dal « Catalogo ragionato dei diplomi, esistenti nel tabularlo, della cattedrale di Palermo, ordinato da Vincenzo Mortillaro », Palermo 1842, pp. 74
e 75).

Top

Documento II :
Nomina di Martino de Villa Alba a castellano del castello di Ciminna (18 luglio X ind. 1402)

Martinus etc. Martino de Villa Alba familiari et fidali nostro gratiam nostram et bonam voluntatem. Ex certis iustis et rationabilibus causis volentibus et expresse consencientibus nobile Cernite Auguste nomine et prò parte loanne mulieris sororis sue relicte quondam Baronis Chiminne, et nobile Francisco de Vigintimilio cognato eiusdem loanne castrum diete Chiminne alicui fidedigue persone comuni per Excellenciam nostram eligende deliberacione nostri consilii provisum extitit commendari. Eapropter de fide, sufficientia et legalitate huius plenarie confidentes, officium Castellarne dicti Castri bine ad nostre beneplacitum maestatis cum salario et provisione unciarum auri quinque quolibet (anno) et cum servientibus novera tecum deputatis tenore presentami tibi dicto Martino fiducialiter ducimus concedentibus. Ita quod dictum castrum ex nunc in antea predicto nostro beneplacito perdurante teneas, regas et custodias fideliter et legaliter atque bene ad honorem et fidelitatem nostri culminis hominunque diete Terre statura pacificum et quietum. Mandantes capitaneo, castellano, qui nunc est ac ceteris officialibus et hominibus Terre predicte quatenus te in castellanum castri predicti auctoritate presentium recipientes et admittentes tibi ut castellano ipsius castri obediant de cetero atque pareant in omnibus et intendant. Datum Cathanie die XVI I Iulii X Ind. anno Domini 1402. — Rex Martinus — Dominus Rex mandavit mihi Magistro Philippo de Viperano.

(Archivio di Stato di Palermo, R. Cancelleria, voi. 39, f. 104 retro).

Top


 

Documento III :
Atto d' allogazione del Crocifisso, esistente nella sagrestia di S. Francesco (22 maggio IX ind. 1521) .
Eodem XXII eiusdem mensis madii VIIII ind. 1521. Magister Antonellus de Gagini, e. p., coram nobis sponte se obligavit et obligat reverendo magistro Leonardo de Vigintimiliis, ministro tocius ordiinis Sancti Francisci regni Sicilie, presenti et conducenti, ad faciendum et construhendum sumptibus ipsius obligati Crucifixum unum di mistura, longitudinis palmorum sex, cum la erudii di Ugnami, pictura, inauratura et tucti coluri necessarii, ac tadema, titulo et tucti cosi necessarii, ad opus conventus Sancti Francisci terre Chiminne: et hoc prò solido et mercede unciarum decem p. g., de quo solido dixit et fatetur habuisse et recepisse uncias tres per bancum magnificorum loannis Sanches et Benedirti Rara, renuncians exceptioni, etc. Et totum restans dare et solvere promisit eidem obligato stipulanti hoc modo, videlicet: uncias tres in consignacione dicti Crucifixi, et uncias quatuor infra menses quatuor hunc venturos, numerandos a die consignacionis dicti Crucifixi in antea; promittens dictum Crucifixum bene et diligenter construhere di bona vista et illum consignare dicto conductori in apoteca ipsius obligati per totum mensem augusti proxime venturi: alias teneatur ad omnia damna, interesse et expensas, et possit alium emere et fieri facere ad interesse ipsius obligati. Cum hoc, quod extimari facere habeant per duos eorum comunes amicos comuniter eligendos: et si extimabitur minus dictarum unciarum X, quod difalcare habeant; et si extimabitur plus, illud plus relaxavit et relaxat dicto conductori stipulanti nomine predicto, non rechercato, sed ex eius mera, pura, gratuita et spontanca voluntate. Que omnia. etc. Sub ypotheca, etc. Testes hon. Bartholomeus lamconti, m. Antoninus de lardino et m.r Gaspar de Stefano.

(Dal volume n. 3.376 di notar Giacomo Antonio Spanò, ann. 1520-21, ind. IX, nell'archivio dei notai defunti, Archivio di Stato di Palermo. D; MARZO, op. cit., voi. II, p. 106).
 

Top

Documento IV :
Concessione dell'ospedale fatta dai Giurati, della Terra di Ciminna, alla confraternita dello stesso ospedale (4 agosto X ind. 1538) .
Die quarta augusti undecimae Indictionis millesimo quingentesimo trigesimo octavo (1538). Quoniam honestum est unusquisque in temporalibus et transitoriis uti diligentia; magis honestum et laudabile est in spiritualibus, divinis et sempiternis. Ideo cunctis pateat evidenter, quod cum in hac terra Ciminnae sit devotum Hospitale ad onorem et laudem Domini Nostri lesu Christi, eiusque Intemeratae Matris Mariae scraper Virginis, et servitium omnium pauperorum, et peregrinorum ac infirmorum, qui omnes in eodem Hospitale habent receptum, subsidium et auxilium ad quantum vires et redditus ipsius se extendere possit, tamen ex quo scimus quod ubi non est ordo, est confusio, ut ipsum Hospitate habeat ordinem et regimen ut decet, ad effectum quod magis possimus Deo servire et infirmis et aliis, qui receptant in ipso Hospitale, provisum est a multo spectabile Domino Qminnae et magnificis Officialibus interventu et consilio honorum virorum qui dictum Hospitale cum omnibus stantiis, iuribus et legitimis pertinentiis suis, suisque redditibus, traddantur penes aliquorum magnificorum, nobiliorum et honorabilium virorum, qui valent ipsum Hospitale per eorum confratenitatem acceptare et quoniam perquirendo inventi sunt multi confratres inscripti.
Ideo ad praesens actum devenimus videlicet: Magnificus Blasius Posaterius, loannes Guillelmus Facius, loannes Dominicus de Augustino, et loannes de Urso lurati huius terrae Ciminnae praesentes coram nobis sponte cum consultu multum spectabilis Excellentis Domini don Guillelmus Ventimiglia baronis el Domini Ciminnae a quo ipsi Magnifici lurati dicunt habuisse speciale mandatum praesens actum faciendi, renunciantes assignaverunt et assignant considerate et consulte dictum devotum Hospitale cum omnibus stantiis iuribus et redditibus suis universis, honorabili loanni de Amso, Guillelmo de Urso, Antonino Ximeca, Magnifico loanni de Xibara, Petto la Barbera et loanni de Deo prioribus electis capitulariter; praesentibus, stipulantibus et recipientibus prò se, heredibus et successoribus in perpetuum dictum Hospitale, cum dictis omnibus stantiis, iuribus et redditibus suis ad opus Confraternitatis, ad effectum, quod pauperi infirmi et peregrini habeant maius subsidium et receptum in ipso Hospitali.
Totum cum omnibus et singulis iuribus et redditibus suis.

(Dagli atti del notar Matteo Cangi da Palermo, anni 1534-1540, volume n. 4.537, nell'Archivio di Statp di Palermo).
 
 

Top


Documento V:
Atto di allogazione della custodia di marmo, esistente un tempo nella chiesa di S. Francesco (15 novembre XII ind. 1538) .


Eodem XV. novembris XII ind. 1538. No. Antoninus Gagini, scultor marmorarius, coram nobis sponte vendidit ac dare et consignare promisit in eius apoteca reverendo magistro Leonardo de Vigintimiliis, teologie professori, presenti et ab eo ementi, unam custodiam marmoriam prò intemerato Corpore domini nostri lesu Christi; instar custodiae marmoreae existentis intus ecclesiam monasterii Sancte Giare huius felicis urbis Panormi, cum illis figuris et foliaminibus et aliis relevis in dieta custodia Sancte Giare existentibus largitudinis palmorum octo cum dimidio et altitudinis que sit proporcionata cum largitudine, nec non unam balatam marmoriam prò altare, que sit longitudinis ultra palmos novem, quam habet in dieta eius apoteca maritime, ostensam per eum dicto reverendo magistro Leonardo, nec non tres columnas altitudinis palmorum quatuor prò substinendo dictam balatam, prò precio unciarum XXV. De quo precio dictus venditor dixit et fuit confessus habuisse et recepisse a dicto reverendo emptore uncias quinque per bancum magnificorum Cosmi Xirocta et sociorum, renuncians exeptioni, etc. Restans vero dicti precii ipse reverendus emptor dare et solvere promosit dicto venditori hoc modo, videlicet: alias uncias octo cum dieta custodia erit sguarrata et facta una figura ad minus, et reliquas uncias XII expedita toto et integra dieta opera. Promictens propterea dictus venditor dictam operam bene et magistraliter ad unquem, ut decet, facete de bono et optimo marmore ac de bono et optimo relevo, et illam expedire et compiere hinc et per totum mayum anni presentis: aliter teneatur ad omnia damna, interesse et expensas, et liceat dicto reverendo illam fieri facere per alios scultores marmorarios prò maiori precio et mercede, prò quibus melius invenire poterit, ad damna et interesse ipsius venditoris. Processit tamen ex pacto, quod debeat dictus venditor deorare medietatem tocius predicte opere ad expensas suas, et reliquam medietatem habeat facere ipse reverendus. Processit etiam ex parto quod in parte dextra diete custodie fiat figura Sancti lohannis cum agno, et in parte sinistra fiat figura Sancti Francisci cum stromatibus (sic); et omnia alia ornamenta et figure, releva et instorie fiant instar diete custodie Sante Giare. Que omnia, etc. — Testes: ven. fr. Benedictus de Felichi et lacobus Burlasni.

(Dal volume n. 179, dei registri di notar Francesco Cavarretta, fog. 284 retro e seg. nell'Archivio di Stato di Palermo. Di MARZO, op. ctt., voi. II, pp. 209 e 210).

Top
Documento VI:
Consiglio tenuto dai Giurati di Ciminna per la fabbrica della chiesa di S. Maria della grazia (9 luglio I ind. 1618) .

Die 9 lulii I. lud.ius 1618 Ciminne.
Consiglio detempto per li lorati della Terra di Ciminna sopra la fabrica della nova Ecclesia da farse di S.ta Maria della Grazia in lo piano chiamato della porcalora alla portella precedenti primo la licenza del 111.mo e Rev.mo Monsig. Cardinale Archiepiscopo della Città di Palermo.
Notar Filippo Randazzo uno delli lorati di questa preditta Terra propose in detto Consiglio del modo che segue.
Sig.ri perché il qdam Signor Barone della Petra passando di questa vita lassao per il suo Testam. seu codicilli a questa Università di Ciminna onze quaranta da pagarse infra certo tempo ad effetto di spenderse ad opere pie, ni pare a noi altre lorati si dassero li dette onze quaranta per elemosina per farse questa nova Eccl. di S.ta Maria della Grazia in lo piano chiamato della purcalora alla portella, per la qual causa n'avemo scritto al Sig. Marchese leraci nostro Patrone, il quale per sue lettere ne ordina, che si contenta, che ci li diano, però che si congrega primo Consiglio, e perché dette denare non sono pronti ni pareria che la Università per ora li dasse delli soi proprii denari onze deci per darsi principio a detta Ecclesia, et li onze 30 ce ni facesse cessione centra l'erede di d. qdam Sig. Barone della Petra, per la qual cosa si ave congregrato il presente Consiglio, li Sig.ri nostri dicano ogn'uno il suo parere.
Alla quale preposta resposi lo Battista Colon capitaneo di detta Terra di Ciminna a cui tocca la prima vuci, che è bene, che si fazza detta Eccl. de che se li diano le dette onze 40 conforme alla proposta del detto Notaro Filippo Randazzo lurato.
Con lo quale Cap.neo concorsero tutte le infrascritte persone videlicet...
E così fu concluso detto Consiglio del modo di sopra che si dassero le d. onze 40 per farse d. Eccl. del modo che espose il detto Notaro Filippo Randazzo lurato.
Ex Archivio Terrae Ciminnae existente penes me Notarium Cataldum Campanella Ciminnensem arcivarium d. Terrae extracta est praesens copia.

Top

Documento VII:
Atto d'allogazione» della tribuna maggiore della Matrice (11 settembre V ind. 1621).

Die undecimo settembris quinte ind.s 1621.
Scipio li Volsi de terra Thusae, hic Ciminnae repertus, mihi cognitus, coram nobis, tam per se et suo proprio nomine presentialiter et in solidum se obligando..., quam nomine et prò parte Francisci et Pauli li Volsi, ejus fratrum, prò quibus et altero eorum de ratho promisit et promittit iuxta formam ritus Magnae Regiae Curiae..., promosit et convenit seque sollemniter obligavit et obligat ven. majori ecclesiae dittae terrae Ciminnae sub titulo Sanctae Mariae Magdalenae, et prò ea reverendo don Vincentio Randatio, sicut domino vicario foraneo dittae terrae Ciminnae, Don Andrea Manfre, maragmerio, don Santo de Bartholomeo, yconomo, et don loanni Antonio de Polino, thesaurario eiusdem ven. majoris ecclesie..., stochiari et fari di stucho la tribona dell'altare maggiore di essa majore ecclesia, et in quella relevarci di studio quelli personaggi, angeli, puttini, lavori et frixi et altri conforme al designo fatto per detto delli Volsi..., prò magisterio et mercede prout et quemadmodum ditta opera..., fuerit extimata et appreciata per expertos comuniter eligendos, etc.

(Dal volume dell'anno 1621-22, fog. 21 e 23 dei registri di notar Francesco La Vignerà nell'Archivio dei notai defunti di Ciminna.

 

Top

Documento VIII :
Nota di spese notabili fatte nella Matrice (senza data) .

Nota delle spese notabili fatte nella chiesa maggiore.
L'organo fatto da m.ro Raffaele La Valle in virtù di contratto in notar Vincenzo Bilando da Palermo a 19 febbraio 14.a ind. 1600», onze 270
Letterino del organo fatto da m.ro Francesco Bar beri in virtù di contratto in notar Cataldo Campanella a 29 di ottobre VI ind. 1607 », onze 28
Lu parapurvuli », onze 7
Lo littirinello et porta del organo per detto di Barberi come sopra », onze 3
Lo decorato e colore del parapurvuli, fatto perm.ro Francesco Lorito », onze 11
La porta grande, fatta per detto di Barberi », onze 120
Lo choro mastria fatta per mastro Giuseppe Attolino in virtù di contratto in notar Fran cesco La Vignerà a 19 ottobre XIII ind. 1614 et atto di stima a 16 di settembre 3.a ind. 1916 », onze 358.14 Attratto cioè Legnarne, chiova e colla », onze 100
Alli mastri che stimare detto choro », onze 4
Inferra di detto choro fatta per m.ro Bartolomeo Brognone »
Opera dello stucco fatta nella tribona maggiore di m.ro Sipione e m.ro Francesco Li Volsi frati della terra di Tusa per la mastria di stocchiare in virtù di contratto in notar Franc. La Vignerà a V ind. 1621 », onze 525
cioè
li pedi stalli e cimasi, onze 15
li dodici colonni » 24, onze
li cornicioni senza li pettini », onze 15
la cinta dell'arco », onze 4
la statua di S. Bartolomeo », onze 25
la statua di S. Maria Maddalena con la tabella », onze 20
la statua di S. Gio. Battista », onze 13
li otto figuri Apostoli a onze 15 l'uno », onze 120
l'Angeli deci cu li coroni in mano », onze 18
l'Angeli sopra S. Maria Maddalena », onze 6
li dodici pettini sotto lo cornicione », onze 15
li sei statui chi sedino sopra lo cornicione », onze 90
li tabelli cu li putti sopra », onze 10
la statua del Dio Padre », onze 35
tutta la gloria », onze 35
li statui di S. Petro e Paulo », onze 34
li dui statui nudi sotto lo scudo », onze 30
lo scudo, putti e corona », onze 10
lo paviglione e putti », onze 6
totale onze 525

Opera di dorare detta tribona fatta da m.ro Gio. Petro Senzaali in virtù di contratto in notar Francesco La Vignerà 16 luglio XIII ind. 1630, per sua mastria», onze 87
Oro migliara n. 43 e seicento pezzi », 126.20.5
Li due storii di pittura a Bernardino Flocci» 4.12
totale » onze 218.25

La croce grande d'argento rifatta da m.ro Francesco Castagnetta argentiere per sua mastria», onze 15
Per l'argento aggiunto all'argento della croce vecchia di piso libri quattordici onzi 10 e mezza », onze 33.24
totale » , onze 48.24

La quale croce è del valore di », onze 80
La porta sinistra sotto l'organo (ora murata)
fatta pel m.ro Berd. Brognone », onze 13
Palio d'altari riccamato per m. Girolamo Spiziali », onze 30.12
Opera d'ammadunare la nave della maggiore chiesa fatta da m. Geromino Bercilo, m. Geronimo Parisi e m. Geronimo Scirtino in vir tù di contratto in notar Francesco La Vignerà a 24 maggio X ind. 1657 e a 15 dix.bre 1657, e in notar Carlo Majorana a 28 di aprile XI ind. 1658, cioè madoni stagnati n. migliara 13,500, li sani bonifatti a ragiuni di onze 6 lu migliaru posti in Ciminna et
li maduni di mala condizione a muzzu », onze 79
Mastria di ammadunare a ragiune di onza una lu migliaru con darci l'attrattu tantum », onze 3.15
Et più per aggiustare lo pavimento di baiati e dammusi delli sepulturi et assettati li scaluni di petra di Caccamu et ltri servitii », onze 2.20
Portatura di maduni dallo fumo di Ciminna nella matrice », onze 1.4.15
Calcina carruzzzati n. 8 », onze 3.6
Rina salmi 18 ragiunata a tari 1.5 la salma », onze 22.10
Lo scaluni dello choro e sachristia di petra di Caccamo », onze 1.24
Gisso acqua pezzi cartelli per 17 giornati di uno manuale straordinario per pulire li scaluni et altri servitii », onze 3

1. Dal libro di memorie della maramma (fog. 86 e seg.).

 

Top
Documento IX:
Elezione di S. Vito a Patrono principale di Ciminna (14 giugno XI ind. 1643 .
Die decimo quarto lunii undecimae ind. millesimo sexcentesimo quadragesime tertio.
Quia Universitas huius Terrae Ciminnae inter alios Principales Patronos iam sunt plures anni, et antiquo tempore quae habet prò Principaliori Domino et Patrono Gloriosum Sanctum Vitum, et eius Ecclesiam existentem prope hanc Terram cum maxima devotione, quae Universitas quolibet anno prò decere dictae festivilatis, et ad laudem, et gloriam omnipotentis Dei, et Gloriosi S. Viti solet emere palios prò cursa, quae fieri solet quolibet anno in die festo d. S. Viti: Et quia rescriptum SS.

DD. Nostri Papae Urbani octavi sub die 13 7.bris 1642, exequutum in Regno die 28 lanuarii 1643 venit ordinatum et provisum quod festum Principalioris Patroni eligendi per quamlibet Universitatem, et Terram sit festum de praecepto prò ut melius in d. rescripto continetur, ad quod relatio habetur; qua do causa fuit hodie cum licentia, et voluntate 111 .mi D. Marii Grafico Principis Partannae, ac Domini et Ducis huius Terrae Ciminne detemptum Consilium in hac praedicta Terra, et conclusum, quod Principalis Dominus et Patronus huius Universitatis Terrae Ciminnae sit et esse debeat Gloriosus Sanctus Vitus prò ut semper fuit. Et hoc ad effectum ut servatis servandis tamquam Principalis Dominus et jPatronus dies eius festivitatis quae celebratur quolibet anno in 15° die lunii sit festum de praecepto in perpetuum in hac praedicta Terra eiusque Territoriis iuxta formam d. rescripti, et ob id infrascripti lurati huius Terrae Ciminnae ac huius praedictae Universitatis Ciminnae eiusque populi volunt ad praesentem actum devenire. Ideo hodie praesenti praeterito U. I. Dr. D. Baldassar Consono, Donatus Cipulla, U. I. Dr. D. lacobus Giangrasso, et Thomas Russo m. n. c.c. n. intervenientes ad haec uti lurati Terrae Ciminne anni praesentis expressa licentia, et ordine Ill.mi D. Marii Graffeo Principis Partannae, et Domini, et Ducis huius praedictae Terrae virtute suarum literarum datarum Panormi die dicto et stante consilio detempto et concluso in hac praedicta Terra Ciminnae hodie vi praesentis, et omni alio meliori modo et via quibus melius potuerunt et possunt sponte quo supra nomine, et nomine Universitatis Terrae Ciminnae eiusque populi in perpetuum eligerunt et nominaverunt, ac eligunt et nominant in principalem Dominum et Patronum huius praedictae Terrae Ciminnae, et prout fecit ab antiquo, gloriosum Sanctum Vitum, unum ex principalibus patronis huius praedictae Terrae et eius Ecclesiam existentem prope hanc Terram, ac in Patronum, Protectorem, Defensorem et Liberatorem huius praedictae Terae eiusque populi, ac acceptaverunt, et humiliter amplexi fuerunt, et amplectuntur supplicantes, et humiliter rogantes praedicti lurati huius Universitatis eiusque populi dictum Gloriosum Sanctum Vitum quatenus digneretur acceptare sub eius patrocinio, protectione, et defensione, ... ad quem quidem praesentem actum praedicti lurati dicto nomine deveniunt prò dicto effctu ut dies festivitatis d. Gloriosi Sancti Viti quae celebratur in 15° die mensis lunii quolibet anno in perpetuum sit festum de praecepto in hac Terra Ciminnae, eiusque territoriis tanquam Principalis Patroni praedictae Terrae, Unde etc. Ex actis not. Bartolomei Monasterio Ciminnae.

(Ex actis not. Francisci La Vignerà Ciminnae).

Top


Documento X :
Giuramento e voto dal popolo di Ciminna per l'accettazione delle reliquie di S. Maria Maddalena (25 maggio II ind. 1664) .

Die vig.mo quinto Maii secundae Ind.nis mill.mo sexcentesimo sexag.mo quarto.
Intus Ecclesiam Sanctae Mariae della gratia sic dieta della nova. Regnante Philippo Quarto Rege nostro Invictissimo, Alexandro Septimo Pontifice Maxime, Petro Martinez Rubio Antistite Meritissimo.
Quia per Ill.rem D. Dominicum Grafico Principem Partannae Ducem, et Dominum huius Terrae Ciminnae, nec non per Capitaneum et luratos huius Terrae Ciminnae prò eis, et nomine totius Populi, et Universitatis praedictae Terrae et per Admodum Rev. S. T. D.rem D. Gabriele Catania Archipresbiterum, e per S. T. D.rem D. Franciscum de Urso Vicarium Terrae ipsius Ciminnae prò eis, ac prò parte, et nomine totius Cleri dictae Terrae fuit factum, et iuratum votum in obsequium, et ad maiorem Gloriam Dei, et Gloriosae Sanctae Mariae Magdalenae Titularis, et Patronae, ac Protectricis huius dictae Terrae Ciminnae tenoris sequentis videlicet: Giuramento, e Voto sollennemente fatto in ossequio della Gloriosa Santa Maria Maddalena titolare della Matrice di questa Terra di Ciminna, e Particolare Patrona, e Protettrice di questa Università, et Populo Ciminnese per l'accettazione della Santa Reliquia del Piede di d. Santa Gloriosa, quale Reliquia fu data, e consignata al Dottor Francesco Catania, ed al Molto Rev. Arcip.te di questa Terra Dr. D. Gabriele Catania Padre, e Figlio per l'Ill .mo e Rev .mo Sig.re D. Egidio Martinez et Rubio al presente dignissimo Vicario Generale di Monsignor Arcivescovo di Palermo in virtù d'atto di donatione nell'atti di Not. D. Antonio Largia di Palermo sotto la giornata delli 18 Aprile p. p. 1664 e per detti Padre, e Figlio di Catania donata, e con gran Giubilo, et Allegrezza, pompa, e festa di tutto il Popolo consignata all'Università di Ciminna in virtù d'atto di donazione nell'atti di Not. Francesco La Vignerà a 24 del presente Mese di Maggio nelle Mani del detto Molto Rev. Vicario. Noi D. Domenico Grafica Principe di Partanna, Duca e Signore di questa Terra di Ciminna, nec non, et Giovan Antonio d'India Capitano, Giuseppe Orofino, Antonio Catania, e d. Giov. Antonio d'India Giurati di questa Università di Ciminna tutti qui umilmente prostrati nel cospetto di Dio Onnipotente Trino, et Uno Padre, Figlio, et Spirito Santo, et alla presenza ancora della Soprana, e Celeste Maestà della Signora nostra sempre Immacolata Maria Madre di Dio, e di detta Gloriosa Santa Maria Maddalena, e di tutti gl'Angioli, e Santi del Ciclo con tutti Costoro, che si ritrovano in questo Santo Tempio devotamente assistenti ad alta voce acclamanti promittemo per noi, e per tutti li nostri successori in perpetuum a nome di tutto il Popolo di questa Terra, in memoria di tante grazie ricevute, e per essere degni di tanta preziosa Reliquia con ogni devotione, et zelo celebrare a tutti spesi, di questa Università solenne festività con Processione della Transazione di detta Santa Reliquia ogn'anno la 3a Domenica del Mese di Maggio In perpetuum con preceptata Vigilia, e come nostra Primaria Padrona, così la testifichiamo, et affirmiamo osservarlo, et substentarlo sin all'ultimo fiato con tutto il Capitale delle nostre forze per questa Santa Crofce, e per questi Sancti Evangeli.
E così nella medesima conformità Io D.r D. Gabriele Catania Arciprete, et Io Dr. D. Francesco d'Urso Vicario di questa Terra di Ciminna assieme con tutto questo mio Reverendo Clero ad alta voce acclamamo qui prostrati ratifichiamo et affermiamo tutto quello che in onore, et propagazione di questa Reliquia facciamo voto di quanto s'ha detto di sopra di sempre affirmarlo, e sustentarlo.
(Ex actis not. loannis de Ajra Ciminnae).

1. Sicilia Sacra, Apud haeredes Petri Coppulae, Panormi 1732.

TopDocumento XI :
Donazione delle reliquie di S. Vito alla Terra di Ciminna (4 settembre XI ind. 1672 ).

Donatio prò Ven.li Malori Ecc.a Qminnae Adm. Rev. D.re D. Franco Giganti.
Die quarto Sep.ris Undecimae Ind.nis MilLrno Sexcentesimo Septuag.mo Secundo.
Apud Venerabilem Ecclesiam ante altare Maius ubi sunt positae infrascriptae insignes venerandae et sanctae reliquiae illis quibus decet reverentia, honore, et decere multis luminibus, et facibus accensis assistentia Adm. Rev. Archip.ri, Vicarii, et aliorum Sanc.tum, ac Maioris Partis Cleri Sacra veste indutorum, etiam prò Trib.le sedenti latitate Cap.o et luratis, et Molta Gente Populi Terrae Ciminnae Maximo Gaudio, et subiectione in Dei gloria, et Beatissimae Matris Mariae Virginis. Amen.
Prefatis, et omnibus aliis lucis usura fruentibus pateat qualiter Adm. Rev. D.r D. Franciscus Gigante huius Terrae Ciminne m. n. e. e. n. considerans, et attendens ad Maximum Amorem, maximamque benevolentiam, quem, et quam semper gessit, et gerit, erga dictum Rev. Clerum, et Ven.lem Ecc.am, et confraternitatem Gloriosi Martiris Christi S.ti Viti Principalis Patroni huius predictae Terrae eius Patriae, volens quod tantus Amor, tantaque benevolentia pertranseant inremunerati, sed potius premii afficere, cupiens et ex donatione quae dicitur mera, pura, simplex, et inrevocabilis inter vivos animo incommutabili, et cuncittis futuris temporibus, et pp.tuo duraturo, et valituro ad Maiorem Dei gloriam, et augumentum devotionis fidelium, sponte dedit, et donavit, dat, et donat tituloque, et causa huiusmodi donationis, merae, purae, simplicis, et inrevocabilis inter vivos habere licere concessit et concedit d.o R.do Clero, et prò eo Adm. Rev. D.ri in Theologia, et Medicina D. Gabrieli Catania Archip.ro et capiti Cleri praedicti, et ven. Eccl.ae, et Confratetnitati Gloriosi Martiris Christi S.ti Viti Principalis nostri Patroni et prò en Adm. Rev. D. Santo Giganti Vic.o For.o huius Terrae Ciminne, nec non, et supradicte Universitati, et prò ea D. Fran.co Serrano Cap.eo, loseph Trabona, lacobo Gioia, Mattheo Marchisi, et Felici Russo magnificis luratis huius predictae Terre praesentibus stip.bus et humiliter, et reverenter, et maxime gaudio, et subiectione recipientibus tres insignes, et venerandas sacras, et sanctas reliquias sanctorum Martirum Christi = videlicet femur dexterum Sancti Viti, partem cranei S.ti Modesti, partem ossis petrosi Sanctae Crescentiae, et metam pedis d.e S.te Crescentie, hoc est illasmet sacras insignes venerandas, et sanctas reliquias eidem D.ri D. Francesco Giganti dono dotatus per utriumque iuris D.rem D. Franciscum Cosenza urbis Panormi donatarium quondam fratris Modesti a Santo Leonardo Ordinis Discalciatorum S.ti Augustini cum potestate disponendi de dictis Sanctis reliquiis ad libitum suae voluntatis vigore donationis celebratae in actis Notarii lacobi Ferrari Pani die 23 lunii praeteriti X Ind.nis 1672, et per D.um de Cosenza donatas d.o de Giganti prò persona, seu personis per eum semper, et quandocumque nominandis, et clarius est vid. virtute donationis factae in aetis praedictis de Ferrari die 23. Augusti etiam p. p. X Ind.nis. Pro quibus personis nominandis ipse D.r D. Franciscus Gigante Donator vigore praesentis elegit, et nominavit, ac eligit pariter, et nominat dictum Rev. Clerum Ven.lis Ecc.ae atque Universitatem praedictum, et prò eis supradictum Rev. Archip.rum et Vicarium foraneum, nec non, et supradictos Capitaneum, et luratos, stipulantes, et maxime iubilo, et devotione acceptantes, et recipientes, et recipientes dictas insignes venerandas, ac sacras, et sanctas reliquias in d.o Altari Malori positas. Adiunctis literis, autenticis emanatis, a Magna Curia Archieposcopali Panorm.a seu per Ill.um et Rev. D.num Fratrem D. ìoannem Lozano Archiepiscopum Panormitanum eius Rev. D.rem D. Carolum Cusdino Vicarium Generalem datis Panormi die primo praesen' tis mensis septembris ad quas etiam relatio habetur.
Reponendas semper vero, et conservandas dictas sacras, et sanctas reliquias intus Ven.lem Ecclesiam, et in loco ubi reponuntur, et conservantur reliquiae aliorum Sanctorum, quae sacrae et sanctae reliquiae inclusae in quadam Arca decente ad hoc facta quolibet anno in festo Sanctorum Martirum, Viti, Modesti, et Crescentiae in omni XV die lunii, et poni debeant in publico ut possunt adorar! et reverenter coli a cunctis Populis et debeunt conduci in processionem cum decentibus luminibus sollemnitate, et decoro ad maiorem Gloriam Dei, et ad obtinendas Gratias Spirituales, et corporales per merita Sanctorum dictorum.

(Ex actis not. loannis de Ajta Ciminnae).

Top

Documento XII :
Fondazione delle scuole di S. Domenico (4 aprile VIII ind.1760).

Die quarto aprilis octavae Indictionis millesimo septigentesimo sexagesimo 1760.
Fidem facio Ego Notarius infrascriptus qualiter in actis meis dieta die legitur assignatio per quam Spectabilis Baro D. Franciscus Ciminna uti haeres universalis quondam Spectabilis Baronissae D. Antoninae et D. Alonsi Spatafora et Ciminna per se et suos dixit et assignavit Ven.li Conventui Sancii Dominici terrae Ciminnae recipienti omnia bona stabilia et redditus haereditaria dirti Spectabilis Baronis D. Alonsi, quam dictae D. Antoninae Spatafora in predicta assignatione minutatim descripta ad habendum per dictum Venerabilem Conventum supra dieta bona ut supra assignata a die primo dicti mensis Septembris anni sequentis none Indictionis 1760 in antea et usque in infinitum et in perpetuum quam quidem presentem assignationem supra dictorum bonorum et reddituum ut supra assignatorum dictus Baro de Ciminna dictis nominibus fecit dicto Ven.li Conventui ad opus et effectum manutuendi (ultra illos quatuor patres de presente in eodem Conventu morantes propter aedificii necessitatem) alios quinque patres eiusdem ordinis in eodem Ven.li Conventu quorum tres sint sacerdotes, reliqui vero duo studentes, ex quibus quidem tribus patribus sacerdotibus bini teneantur celebrare in Ecclesia dicti Ven.lis Conventus duas missas quotidianas, unam nempe ad intentionem dicti quondam Baronis D. Alonsi Spatafora, alteram vero iuxta intentionem diete quondam Baronissae D. Antoninae verum etiam et binis distinctis et separatis gymnasiis decere pueros adolescentes, aliosque in quacumque aetate constitutos et tam naturales dictae terre quam alieni generis grammaticalia, praecepta nimirum in uno grammaticae rudimenta usque ad certas determinatas regulas in altero vero usque ad humanitatem et retoricae principia. Tertius vero pater sacerdos qui insuper esse debet et approbatus mediis libris patentibus Philosophiam et Teologiam teneatur et obligatus sit in alio gymnasio ad id opus serie destinando prius philosophiam per eius legitimum cursum publice legere, deinde vero postea theologiam per spatium annorum quatuor et hoc similiter omnibus et dictae terrae Ciminnae habitantibus sive naturales sint, sive advenae = Processit ex pacto che se in qualunque anno o nel cominciamento degli studii i quali conformemente si è detto devono aprirsi in ogni mese di ottobre, o nel corso dell'anno mancassero in tutto o in parte i maestri di grammatica, o rispettivamente i lettori di filosofia e teologia, talmente che venisse a cessare l'adempimento del fine per cui si è divenuto alla presente assegnazione, allora sia lecito al detto Barone Ciminna assegnante dictis nominibus e suoi eredi e successori di ripigliarsi auctoritate propria le sudette rendite e cespiti, come sopra assegnati, e nuovamente assegnarli o ad altra casa religiosa di detta terra di Ciminna per fondarsi gli studii sopra detti o eligere per mezzo dei Preti secolari in altra sorte che loro piacerà li studii medesimi ad oggetto di restar sempre adempita la volontà di detti quondam Barone e Baronessa Spatafora pel decoro, utile e commodo del publico, et cum aliis pactis sicut melius ex dieta assignatione, cui me reterò. Unde etc.

Notarius D. Paulinus Focella Panormi.
 

TopDocumento XIII :
Apoca a favore della ven. chiesa di S. Andrea apostolo della Terra di Ciminna con D. Filippo Quattrocchi scultore (27 novembre X ind. 1796).


Die Vigesimo Septimo Nbvembris Decimae Indictionis Millesimo Septingetesimo Nonagesimo Sexto.
D. Philippus Quattrocchi m. n. e. e. n. sponte vigore praesentis dixit, et fatetur habuisse et recepisse a Rev.do Sac.te D. Petro Spatafora Terrae Ciminnae uti Proc.re Rectorum Venerabilis Ecclesiae S.ti Andreae Apostoli praedictae Terrae Ciminnae, absente, me Nothario prò eo dicto nomine stipulante, et per manus Rev.di Sanc.tis D. Francisci Grimaldi une. duodecim. Et dictae une. 12 sup. conf.ae sunt illaemet, quae apparent eidem conf.ti solutae per ipsum Rev.dum de Grimaldi confitentem ad bonum compimentum illarum une. viginti octo attractu et mag.ris ut dicitur di una statua di S. Andrea di legname, ch'esso di Quattrocchi si obliga fare per uso di essa Venerabile Chiesa con suo puttino con i genorifici di una vite, e pesce nelle mani di d. puttino, la d. statua di misura palmi sei e mezzo, incominciando dal piede stallino sotto li piedi di d. statua, e non già dal piede stallo grande, che va a sostenere la medesima statua insino all'estremità della testa, finita di tutto punto pittuta come richiede l'arte, e misura della nota fatta dal riferito di Quattrocchi, corrispondente alla figura di S. Andrea, copia della statua, ch'esiste nella Basilica di S. Giovanni Laterano di Roma, dovendola esso di Quattrocchi consegnare nel mese di agosto del v.ro anno, 1797; ut totum emitur ex vi actus debitoris gesti in Tabulis Notarii D. Francisci Pauli Piraino praedictae Terrae Ciminnae die 12: labentis mensis 9.bris 1796: cui congrua habeatur relatio stante quod reliquae une. sexdecim prò compimento dictarum une. 28: solvere debeat supradicto de Quattrocchi in illis chatamenis melius descriptis, et adnotatis in praecalendato contractu debitorio qui contractus debitorius, omniaque et singula in eo contemptu, et expressata, enunciatus de Quattrocchi vigore praesentis ratificavit, et ratificat, laudavit, et laudat, approbavit et approbat, et plenissime ad unguem confirmavit et confimat a prima linea usque ad ultimam, et de verbo ad verbum prò ut stat, imo se obligavit et obligat ad observandum, et exequendum et adimplendum omnia et singula in praedicto contractu debitorio contenta, singula singulariter ad unguem se referendo et relative.

Ex actis Notarii D.ni Raphaelis M.ae Calici, et Longo Panormitani.
 

Top

Documento XIV :
Decreto reale, col quale si permette al Cardinale Arcivescovo di Palermo di poter concedere alla comunia di Ciminna l'uso del rocchetto e della mazzetta (24 settembre 1834) .

Ferdinando II per la grazia di Dio Re del Regno delle due Sicilie, ecc., ecc., ecc.
Veduto il rapporto del nostro Consigliere di Stato, Ministro Segretario di Stato presso il Conte di Siracusa Nostro Luogotenente Generale nei R. Domini oltre il faro; sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra Real Persona; udito il nostro Consiglio Ordinario di Stato abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto siegue.
Articolo 1.
Permettiamo al Cardinale Arcivescovo di Palermo di poter concedere ai Componenti la Comunia di Ciminna la condecorazione del rocchetto e della mezzetta violacea e nera, secondo i tempi, sotto le seguenti condizioni: 1. Che la detta Comunia non debba in alcun conto alterare le sue leggi fondamentali; la sua disciplina anteriore, i Decreti dei passati Arcivescovi, e tutti i regolamenti in vigore.
2) Che gli Insigniti di mezzetta non oltrepassino il n. di trentasei, senza contarvi l'Arciprete, il quale trovasi altronde insignito, e che il restante sia decorato del rocchetto, e dell'almuzio nero con fascia violacea, inclusi i due Maestri di Cerimonie, che possono continuare a vestire l'almuzio con fascia rossa, onde esservi gradazione onorifica in tutto il corpo tra Primarii, e Secondarii.
3) Che in caso di vacanza dell'Insignito Primario la Comunia capitolarmente radunata presenti all'Arcivescovo di Palermo una terna di Soggetti Secondarii scelti nel seno della Comunia medesima, i quali siano istruiti nella Teologia morale, nelle rubriche, e nel cantofermo, per avere dallo stesso l'elezione.
4) Finalmente, che non s'intenda con questa decorazione indotto pregiudizio all'anzianità di alcuno, restando ogni Individuo nel pieno dritto, che possiede, secondo i Capitoli; che ha osservato, ed osserva la Comunia. I Componenti la sudetta Comunia non possono cominciare a far uso dell'enunciate Insegne, se non sarà prima spedita la corrispondente Real Cedola.
Articolo 2
II nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra Real Persona, ed il nostro Consigliere di Stato, Ministro Segretario di Stato presso il Conte di Siracusa nostro Luogotenente nei Reali Dominii oltre il faro sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.
Firmato: Ferdinando

Top


Documento XV :
Decreto reale, col quale è istituita la fiera d'animali per la festa del SS. Crocifisso (8 gennaio 1853).

Ferdinando II per la grazia di Dio Re del Regno delle due Sicilie, ecc., ecc., ecc.
Veduto lo avviso della Consulta
Veduto il rapporto del Tenente Generale Duca di Taormina Comandante in Capo il primo Corpo di esercito funzionante da nostro Luogotenente Generale in Sicilia
Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra Real Persona
Udito il Nostro Consiglio Ordinario di Stato
Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Articolo 1

Autorizziamo il Comune di Ciminna in Provincia di Palermo a celebrare un mercato sotto titolo del SS. Crocifisso nei giorni 30 Aprile e 1 Maggio di ogni anno serbate le prescrizioni nel Real Rescritto del 9 Giugno 1826.
Articolo 2

II Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Sicilia presso la Nostra Real Persona, ed il Tenente Generale Duca di Taormina Comandante in Capo il primo Corpo di esercito funzionante da Nostro Luogotenente Generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.
Firmato: Ferdinando